Skip navigation

Eberspächer v strnjenem prikazu

Pomembni kazalniki skupine

Prihodki od prodaje v milijonih EUR (od tega delež tujine v odstotkih)

Prihodki od prodaje v milijonih EUR (od tega delež tujine v odstotkih)

Stroški raziskav in razvoja v milijonih EUR

Stroški raziskav in razvoja v milijonih EUR

Naložbe v osnovna sredstva* v milijonih EUR

Naložbe v osnovna sredstva* v milijonih EUR

število zaposlenih**

število zaposlenih