Skip navigation

Eberspächer v strnjenem prikazu

Pomembni kazalniki skupine

Prihodki od prodaje v milijonih EUR(od tega delež tujinev odstotkih)

Stroški raziskav in razvoja v milijonih EUR

Naložbe v osnovna sredstva* v milijonih EUR

število zaposlenih**