Skip navigation

MOVE is Eberspächer

MOVE
V podjetju Eberspächer plujemo uspešni prihodnosti naproti! Z donosno rastjo nenehno večamo vrednost našega podjetja. Kot družinsko podjetje stavimo na zaupanje in svoje prednosti: dolgoročno razmišljanje in razvito kulturo vrednot. Samozavestno in dosledno se soočamo z globalno konkurenco in s spremenjenimi tržnimi pogoji – že od leta 1865, danes in tudi v prihodnje.

Ustvarjamo čisto mobilnost (Clean Mobility) prihodnosti, svojim strankam ponujamo inteligentne rešitve (Smart Solutions), ki jih razvijajo in proizvajajo zavzeti ljudje (Dedicated People).

Clean Mobility (Čista mobilnost): Naši izdelki in storitve prispevajo k varstvu okolja ter varnosti in udobju v vozilih.

Smart Solutions (Inteligentne rešitve): Vztrajno spodbujamo inovacije, s katerimi navdušujemo svoje stranke. Svoj položaj na trgu krepimo z naložbami, partnerstvi in prevzemi.

Dedicated People (Zavzeti ljudje): Delujemo zavzeto in prevzemamo odgovornost. V privlačnem delovnem okolju nenehno razvijamo svoje sposobnosti in oblikujemo zmogljivo globalno organizacijo.

Svoje dejavnosti strateško dodeljujemo zrelim, dinamičnim in popolnoma novim poslovnim področjem. Uspešno prihodnost si oblikujemo s pobudami in jasno opredeljenimi področji delovanja za vsa poslovna področja.