Skip navigation

Skladnost – standardi poslovnega obnašanja

Odkar je Jakob Eberspächer leta 1865 ustanovil obrtno podjetje, ime Eberspächer ne predstavlja le izvrstnih izdelkov, temveč tudi vrednote družinskega podjetja, vodenega s strani že pete generacije, ki smo jih opredmetili skupaj s svojimi sodelavci. Upoštevanje zakonodaje, notranjih pravilnikov in etičnih načel (skladnost) nam vedno in povsod predstavljajo osnovo, na kateri temelji naš poslovni uspeh. Zavzemamo se za socialno odgovornost do naših sodelavcev, poslovnih partnerjev in skupnosti ter varovanje okolja in ohranjanje naravnih virov. S tem želimo prispevati k trajnostnemu razvoju svojega podjetja in skupnosti ter tudi pridobiti in ohraniti zaupanje vseh naših sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Naš kodeks vedenja v enem dokumentu obsega najpomembnejša načela za ravnanje v skladu z zakonodajo in predpisi ter moralno in etično ravnanje pri poslovanju ter tudi v medsebojnih odnosih znotraj skupine Eberspächer.

Eberspächer od svojih poslovnih partnerjev pričakuje, da bodo upoštevali »Kodeks vedenja poslovnih partnerjev«.