Skip navigation

Upravljanje za podnebje prihodnosti

Varstvo okolja ni naključje, ampak rezultat načrtnega podjetniškega delovanja!

Po našem pojmovanju se okolju prijazno gospodarjenje začne že pri razvoju izdelkov, konča pa se pri njihovem odstranjevanju. Med obema poloma je proizvodna in dobavna veriga ter celoten življenjski cikel izdelka.

Okoljsko upravljanje pri podjetju Eberspächer pomeni okolju prijazno oblikovanje vseh potekov dela in procesov, in sicer od stranke do dobavitelja. Tako si predstavljamo našo družbeno odgovornost in skrbimo za vestno ravnanje z viri.