Skip navigation

Vrednote in zahteve

Naš cilj je avtomobilski napredek. Boljše varstvo okolja, večja varnost in več udobja v cestnem prometu. Z našimi izdelki želimo aktivno prispevati k temu. Kljub tehnološki in gospodarski dinamiki se lahko stranke, sodelavci in poslovni partnerji zanesejo na ustaljene stalnice – na dolgoročno oblikovano in predvidljivo politiko družinskega podjetja ter na kulturo vrednot, oblikovano v več kot 150-letnem procesu rasti.

Stranke
Temelj našega poslovanja so zadovoljne stranke. Razmišljanje in delovanje osredotočamo na izdelke in storitve, ki našim strankam in poslovnim partnerjem pomagajo na poti k uspehu.

Sodelavci
Naši sodelavci uživajo veliko svobode. Investiramo v nadaljnje izobraževanje, spodbujamo talente, samostojno mišljenje in samoiniciativnost. Na voljo so zadostni viri za uveljavljanje svežih idej.

Sodelovanje
Veliko vrednost pripisujemo spoštljivemu sodelovanju ter se eksterno in interno zavzemamo za stabilne odnose na vseh ravneh. Partnerstvo za skupen uspeh je prežeto z lojalnostjo, spoštovanjem, tolerantnostjo in vzajemnim zaupanjem.

Odgovornost
Skladno z našim prepričanjem se podjetniška odgovornost ne konča ob izhodu iz tovarne, temveč obsega celotno proizvodno in distribucijsko verigo. Naš cilj je doseganje trajnostne ekološke bilance vseh naših aktivnosti in proizvodov.