Skip navigation

Strategija „Nič napak“

Skrb, da do napak sploh ne pride, je boljša, kot naknadno odpravljanje napak. Z našo strategijo kakovosti ta pristop dosledno zasledujemo.

Zadali smo si cilj, da stopnjo napak pri Eberspächerju zmanjšamo na nič. Z upoštevanjem tega vidika načrtujemo in nadzorujemo vse poteke in procese v podjetju. Pri tem se zavedamo, da niti človek niti stroj ne moreta popolnoma izključiti odstopanj. Na podlagi tega spoznanja dopuščamo odprto kulturo napak.

Če pride do odstopanja od želenega rezultata enkrat, tega ne obsojamo, temveč izrabimo kot priložnost za izboljšave. Pri tem smo dosledni, kajti stalne izboljšave so temeljno načelo našega sistema kakovosti.

Iz vsake napake se učimo in tako dosledno preprečujemo ponavljanje napak. Izkušnje, ki jih na ta način pridobimo, sistematično posredujemo naprej, da bi lahko potencialne vire napak v celotnem podjetju pravočasno prepoznali. S takšnim ravnanjem dosegamo merljive rezultate. Naša proizvodnja namreč konstantno deluje na ravni skoraj brez napak.

Stranke cenijo naša prizadevanja in nas redno odlikujejo za brezhibno dobavo delov in izvrstno kakovost izdelkov.