Skip navigation

Predgrelci za osebna vozila

Grelci za vozila Eberspächer prepričujejo v obliki dogrelcev, predgrelcev in kot grelci v električnih in hibridnih vozilih.

Predgrelci podjetja Eberspächer z odličnimi lastnostmi, kot so dolga življenjska doba, robustnost in sposobnost „multi fuel“, imajo številne prednosti. Kompaktne dimenzije pri tem omogočajo enostavno vključitev v infrastrukturo vozila v okviru OEM ali opcijske naknadne vgradnje. Strogi emisijski predpisi, gospodarski vidiki in zahteve po posebej tihih predgrelcih z nizkimi emisijami vonja zahtevajo nepretrgan razvoj vseh komponent. Z novo generacijo predgrelcev Hydronic 2 Eberspächer te kriterije izpolnjuje že danes, s tem pa ima odlično osnovo tudi za zahteve v prihodnosti.

Poleg rešitev za osebna vozila z običajnimi motorji nudi Eberspächer tudi perspektive za ogrevanje vozil z alternativnimi pogoni, kot so hibridna in električna vozila. Pri teh vozilih predstavljata ogrevanje notranjosti vozila in kondicioniranje akumulatorja velik izziv zaradi omejene kapacitete akumulatorja. Z Eberspächerjevim grelcem na gorivo se lahko domet bistveno poveča. Zaradi visokega izkoristka in možnosti, da se kot gorivo uporablja bioetanol, je zagotovljeno ne le učinkovito ogrevanje, ampak tudi skoraj nevtralno obratovanje z ekološkega vidika.