Skip navigation

Sistemi za ogrevanje osebnih in gospodarskih vozil

Grelci za vozila Eberspächer z modernimi sistemi zadovoljujejo vse zahteve poslovanja OEM, tako na področju predgrelcev kot tudi dogrelcev.

Poseben izziv pri zasnovi grelcev za vozila predstavljajo vedno strožji emisijski kriteriji. S temi zahtevami se Eberspächer sooča s kontinuiranim razvojem. Z natančno opredeljenim upravljanjem inovacij in obsežnim tehnološkim know-howom skrbimo, da sistemi za ogrevanje vozil Eberspächer odlično izpolnjujejo zahteve področja OEM in naknadne vgradnje danes in da jih bodo prav tako odlično izpolnjevali v prihodnosti.

S sposobnostjo „multi fuel“ (B100/E85), najnižjimi emisijami zvoka in absolutno dolgo življenjsko dobo te komponente že danes nudijo inovativno tehnologijo za ogrevanje, hkrati pa predstavljajo zanesljivo razvojno perspektivo za nadaljnjo optimizacijo.

„Kakovost ustvarja vrednost“. Eberspächer kot vodilno podjetje z vidika tehnologije in kakovosti posluje strogo po tem načelu. Zato na vseh področjih, pri izdelkih, storitvah in procesih, zasleduje strategijo „nič napak“. Kombinacija pričakovanj strank in lastnega pojmovanja kakovosti je osnova konstantno visokega standarda v celotni verigi ustvarjanja vrednosti. Več kot 30 lokacij po vsem svetu zagotavlja permanentno izmenjavo s strankami in optimalne procese v vseh fazah projekta.