Skip navigation

Gonilo mobilne prihodnosti

Iščete kompetentnega strokovnjaka, ki ne skrbi le za toploto v najrazličnejših vozilih, ampak tudi za optimalno klimo ob vsakem izzivu? Pri podjetju Eberspächer ste na pravem naslovu. S kombinacijo razumevanja strank, podjetniške odgovornosti in visoko motiviranih sodelavcev je Eberspächer zanesljiv partner s kompetencami – tudi na področju klimatskih sistemov. Skupina Eberspächer je zastopana po vsem svetu, zato nas boste s celotnim spektrom storitev, ki jih želite, vedno našli tam, kjer nas potrebujete. Postavite nas pred nove izzive.

Razvoj – inovacije za danes in jutri
Tehnologija ogrevanja bo morala tudi v prihodnosti izpolnjevati vedno višje zahteve. Ekologija, ekonomija, akustika, učinkovitost, alternativna goriva, dolga življenjska doba, modularnost, termalno upravljanje in nove pogonske tehnologije. Vsi našteti vidiki vplivajo na naš uspeh in na uspeh naših strank. Zato kontinuirano optimiziramo naše razvojne metode in snujemo inovativne, zmogljive sisteme.

Nabava – strateško pomembna
Z naraščajočim osredotočanjem na jedrne kompetence in z vedno večjo kompleksnostjo nabavljenih storitev narašča strateški pomen nabavnega področja. Pomemben vidik pri tem predstavlja upravljanje dobaviteljev. Tako že z odločitvijo za določenega dobavitelja postavimo smernice, ki odločilno vplivajo na kakovost in stroške končnih izdelkov. Pomembno je tudi upravljanje skupin materiala s sistematičnim upoštevanjem skupnih stroškov lastništva (Total Cost of Ownership) vse do integracije nabavnega procesa.

Logistika – jedrna kompetenca z veliko vrednostjo za stranke
Logistika kot notranja jedrna kompetenca zagotavlja veliko koristi za naše poslovne partnerje. Sodelavci na področju logistike že od faze povpraševanja spremljajo proces nastajanja izdelka in zagotavljajo upoštevanje logističnih zahtev strank vse do serijske proizvodnje. Logistične procese od dobavitelja do stranke obravnavamo celostno in jih medsebojno prilagajamo.

Kakovost – na najvišji ravni
Kot vodilno podjetje z vidika tehnologije in kakovosti na vseh področjih – na področju izdelkov, storitev in procesov – zasledujemo strategijo „nič napak“ in poslujemo strogo po načelu „kakovost ustvarja vrednost“. Naše razumevanje kakovosti v kombinaciji s kriteriji kakovosti, ki jih določajo stranke, zagotavlja nespremenljivo visok standard skozi celotno verigo ustvarjanja vrednosti.

Proizvodnja – usmerjenost v procese
Visoke zahteve proizvodnje glede kakovosti, zanesljivosti in doseganja rokov lahko izpolnjujemo samo z najnovejšimi zasnovami, tehnologijami in stroji ter seveda z visoko kvalificiranimi sodelavkami in sodelavci. Vsi procesi na proizvodnem področju so predmet neprekinjenega cikla načrtovanja, izvajanja, kontrole in izboljšav z enim samim ciljem: zadovoljne stranke.